Trijų kartų šventė

Spalio 27 dieną mokykloje vyko vakaronė, skirta Trijų – tėvelių, senelių ir vaikų – susitikimui. Juk taip svarbu, kad visos trys kartos surastų bendrą kalbą, vieni iš kitų pasimokytų, vieni kitiems patartų. Ši vakaronė jau ne pirmus metus organizuojama vykdant projektą „Atverkime senolių kraičio skrynią… kol ji gyva, kol ji šaltinis“. Šventės visi nekantriai laukė ir jai ruošėsi.

Vilmos ir Deimantės sveikinimai mamoms ir močiutėms

Šventę pradėjo pradinių klasių mokiniai, kurie sakė eiles, skirtas tėveliams ir seneliams. Paskui buvo prisiminta ir pagerbta duona, juk mūsų senoliai taip ją brangino ir gerbė. Penktokai priminė papročius, susijusius su duona, o dešimtokai bandė surasti įvairių patarlių, kuriose duona buvo linksniuojama visuose linksniuose. Gaila, bet kai kurių linksnių nepavyko rasti, todėl buvo bandyta čia pat salėje sukurti naujas patarles apie duoną, o tie, kuriems tai pavyko padaryti, buvo net apdovanoti simboliniais duonutės gaminiais.

Buvo įdomu pamatyti kelis vaizdelius iš šeimos gyvenimo, kuriuos parodė septintokai. Galėjome smagiai pasijuokti ir nusišypsoti iš savo daromų klaidų. Jie bandė sužinoti, ar dabartiniai vaikai žino, kaip senovėje buvo vadinami įvairūs daiktai. Pasirodo, kad jie gerai tai žino. Neliko nuskriausti ir tėveliai bei seneliai, kurie turėjo atspėti, kaip šiuolaikiniai mokiniai įvardija įvairius daiktus. Buvo įvairiausių spėliojimų, kartais net ir juokingų.

Aštuntokai analizavo, kokie vardai yra populiariausi Lietuvoje ir mūsų mokykloje. Paaiškėjo, kad mokykloje daugiausiai yra Mantų ir Kristinų. Populiarūs yra Egidijaus, Ernesto, Vidos, Reginos, Simonos, Oksanos vardai.

Visa salė galėjo pasidžiaugti devintokių pasirodymu, kai mergaitės šoko įvairius šokius, kurie buvo skirti seneliams, tėveliams ir jaunimui. Jos įtraukė ir žiūrovus, kurie mielai sutiko pašokti kartu.

Devintokės merginos šokiais linksmino svečius

Ši šventė buvo įspūdinga dar ir tuo, kad turėjome svečių iš Klaipėdos rajono, Lapių pagrindinės mokyklos. Šventėje dalyvavo folklorinio ansamblio nariai Danutė ir Antanas, kurie padainavo senovines liaudies dainas, pamokino įvairių šokių, žaidimų. Visa salė atgijo kai dėliojome šokių žingsnelius… Svečiai išmokino šokti „Dirižablį“ bei kitus senovinius šokius.

Šio projekto tikslas – vaikus sudominti senolių praeitimi, ugdyti kultūrinę savimonę. Bendros šeimos šventės skatina atnaujinti dvasinį gyvenimą, kuris išryškina šeimos meilės šventą pobūdį, kilnumą šeimos, kurioje meilė veda gyvastį į subrendimą.

Žadvainių pagr. m-klos pradinio ugdymo mokytoja Lina Kerpienė

Rinkimai į Lietuvos Mokinių parlamentą

Jau rugsėjo mėn. pabaigoje pradėjome ruoštis rinkimams į Lietuvos mokinių parlamentą. Mūsų mokykloje aktyviausi mokiniai yra susibūrę į klubą „Išgirsk draugą“, tad klubo nariai ir buvo iniciatoriai organizuojant rinkimus. Rugsėjo 27 dieną klubiečiai sudarė mokyklos rinkimų komisiją ir, „palaiminta“ mokyklos tarybos, komisija pradėjo darbą. Visi mokyklos mokiniai išleistame stende galėjo susipažinti su informacija, kas yra Lietuvos mokinių parlamentas, kas jį sudaro, kaip jis renkamas, kokius darbus yra nuveikęs, kas gali būti kandidatu į LMP ir t.t. Buvo paskelbtas kandidatų – rinkikų kėlimas į LMP.

Likus 8 dienoms iki rinkimų dienos mokyklos rinkimų komisija paskelbė, kad mūsų mokykloje yra dvi kandidatės į Mokinių parlamento kandidatus – rinkikus: Kristina Čerkauskaitė (9 kl.) ir Oksana Baitytė (9 kl.). Nuo tos dienos prasidėjo smagiausias ir įdomiausias laikas – rinkiminė kampanija. Pristatydamos plakatus, kalbėdamos su mokiniais, dalindamos lankstinukus, kandidatės stengėsi įtikinti rinkėjus, kad išrinktos jos sugebės atstovauti savo rinkėjų norus ir pageidavimus. Tuo tarpu mokyklos rinkimų komisijai buvo pats darbų įkarštis: žiūrėti, kad be pažeidimų vyktų rinkimų agitacija, pagaminti rinkimų biuletenius, paruošti rinkimų vietą.

Spalio 12 dieną, pasibaigus balsavimams, rinkimų komisija, suskaičiavusi balsavimo rezultatus, paskelbė nugalėtoją. Rinkimus laimėjo Oksana Baitytė! Po pergalės džiaugsmo ir draugų sveikinimų Oksana pradėjo ruoštis rinkimų į LMP II turui, kuris vyko spalio 23 d. Rietavo savivaldybėje.

II turo rinkimuose Oksana nebuvo išrinkta kandidate į Lietuvos mokinių parlamentą, bet, įsitikinusi, kad išrinktas kandidatas Tomas Mėčius sugebės atstovauti Rietavo savivaldybės mokinių interesus LMP, nuoširdžiai jį pasveikino su pergale.

Soc. pedagogė, klubo „Išgirsk draugą“ vadovė Vida Ringienė

Akimirkos iš Mokytojų Dienos šventės

Mokytojų kolektyvas

Šventę organizavo ir vedė Pepė Ilgakojinė - mokytoja Vaida Katauskienė

Mokiniams pamokas vedė... policininkas