Sausio 13-osios paminėjimas

Laisvės gynėjų dieną paminėjome visi susirinkę salėje. Ant palangių degė uždegtos žvakutės, o istorijos mokytoja Ramutė Mėčienė priminė tragiškus sausio 13-osios įvykius.

Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Daugelis karų, nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla būtent dėl noro apriboti ar visiškai panaikinti laisvę. Viena didžiausių bausmių žmogui – laisvės atėmimas, nes, prarasdamas laisvę, asmuo tarsi netenka ir savo galių, savo balso, savojo „aš“. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti. Vergija ne tik žemina tautos vardą, bet menkina jos valią ir dvasią. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir, gėrėdamiesi jų žygiais, visam pasauliui skelbiame: niekada nebevergausime ir visomis jėgomis ginsime Tėvynės laisvę.

Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai. Jie pareikalavo nemažai aukų: apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo. Tai – Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas Koncevičius.

Sausio 13-osios įvykius primena istorijos mokytoja Ramutė Mėčienė

Netradicinių eglučių paroda

Prasidėjus adventui, mokykloje buvo paskelbtas netradicinių eglučių ir puokščių konkursas. Kasdien mokyklos koridorių papuošdavo viena už kitą gražesnės eglutės. Konkurse dalyvavo ir patys mažiausieji – priešmokyklinukai, pradinukai, ir vyresnių klasių mokiniai, ir mokytojai bei mokyklos darbuotojai. Praėjus porai savaičių mokyklos koridorių puošė net 57 netradicinės eglutės iš vištos plunksnų, molekulinė, iš makaronų, kiaušinių padėklų, atlyginimų lapelių, saldainių, nėriniuotos, megztos.

Eglutės puošė mokyklą iki Trijų Karalių. Mokiniams sugrįžus į mokyklą po kalėdinių atostogų buvo paskelbti ir apdovanoti netradicinių eglučių ir puokščių nugalėtojai:

Priešmokyklinės grupės ir pradinių klasių tarpe gražiausia pripažinta antrokų ir tečiokų kartu padaryta eglutė, antra vieta skirta brolių Džiugo ir Jaunučio Rudžių eglutei, 3 vieta pasidalijo Arvydas Urbonas, padaręs vainiką ir Deimantė Judeikytė, karoliukais papuošusi kalėdinę eglutę.

5-7 klasių tarpe lyderiavo Vilmos Ringytės iš vištų plunksnų padaryta eglutė, antra vieta atiteko Gražvydo Norvaišo sukurtai medinei eglutei, trečia vieta – bendram septintokės Deimantės Norvaišaitės ir pirmokės Vitalijos Margevičiūtės darbui.

8-10 klasių mokiniai konkurse dalyvavo ne itin aktyviai. Įdomiausia pripažinta Redos Grevytės eglutė, antroje vietoje liko bendrabutyje gyvenančių aštuntos klasės mergaičių kartu iš kukurūzų suklijuota eglutė ir paskirtos dvi trečios vietos – eglutei su drugeliais, kurią sukūrė Rita Urbonaitė bei eglutei iš makaronų, kurios autorius Algimantas Norvaišas.

Atminimo dovanėlėmis apdovanoti ir suaugusieji, noriai prisijungę prie šio konkurso: mokytoja Vaida, buhalterijos darbuotojos Birutė ir Ina, valgyklos darbuotojos Birūtė ir Rasa.

Eglučių konkursą organizavo socialinė pedagogė Vida Ringienė ir technologijų mokytoja Rūta Milienė.

Ačiū visiems dalyviams!

Netradicinių eglučių paroda

Netradicinių eglučių paroda