Tėvų susirinkimas

Kovo 2 dieną mokykloje vyko tėvų susirinkimas. Negausiai susirinkusiems tėvams moksleiviai parodė nuotaikingą koncertą. Pavaduotoja I.Monstavičienė supažindino tėvus su vaikų I-o pusmečio rezultatais, pasidžiaugė moksleivių pasiekimais olimpiadose. Direktorius S.Kažukauskas pasakojo apie mokyklos džiaugsmus ir vargus, atsakė į tėvų klausimus, pakvietė visus bendruomenės narius paremti mokyklą 2% nuo savo pajamų. Susirinkimas baigėsi klasėse, kur klasių auklėtojai bendravo su mokinių tėvais individualiai.

Pradinukai tėveliams rodė muzikinę programėlę: grojo, dainavo, vaidino.

Linijinių šokių merginų kolektyvas, vadovaujamas mokytojos A.Butkuvienės, linksmino žiūrovus smagiais šokiais.