Laikraštukas

Šiemet susikūręs žurnalistų būrelis pradėjo leisti mokyklos laikraštį „Ant Jūros kranto…“. Būreliui vadovauja mokytoja Genovaitė Jonušienė.

Susipažinkite su pirmu laikraštuko numeriu, kuris buvo išleistas Mokytojų dienos proga 1 lapas 2 lapas 3 lapas 4 lapas 5 lapas 6 lapas