Mokytojai

Mokyklos direktorius Sigitas Kažukauskas
Mokytojų kolektyvas

 

Sigitas Kažukauskas – direktorius;
Vilma Gusčiuvienė – direktoriaus pavaduotoja, rusų kalbos vyr. mokytoja, etikos mokytoja;
Vilija Razmienė – priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupės vyr. auklėtoja;
Rasa Šilienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;
Lina Kerpienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;
Vida Ringienė – vyr. socialinė pedagogė, specialioji pedagogė;
Edita Lukienė – lietuvių kalbos vyr. mokytoja;
Genovaitė Jonušienė – anglų k. vyr. mokytoja, 9-os ir 10 klasių auklėtoja;
Loreta Osokina – matematikos, ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininkė;
Ramutė Mėčienė – istorijos ir pilietiškumo pagrindų vyr. mokytoja, geografijos vyr. mokytoja, žmogaus saugos mokytoja, 8-os klasės auklėtoja;
Asta Grauslienė – informacinių technologijų vyr. mokytoja, gamtos ir žmogaus mokytoja;
Aistė Augustinavičiūtė – muzikos mokytoja, 5-os, 6-os ir 7-os klasių auklėtoja;
Laima Štarolienė – fizikos mokytoja;
Laimutė Buikienė – chemijos mokytoja, biologijos vyr. mokytoja;
Edita Jurkaitienė – dailės ir technologijų mokytoja:
Augustas Šlimas – kūno kultūros vyr. mokytojas;
Vida Andriuškienė – vyr. logopedė;
Dalia Povilionienė – mokytojos padėjėja, bendrabučio auklėtoja;

Sigita Gelumbickienė – mokytojos padėjėja;

Loreta Karbauskienė – mokytojos padėjėja.

 

Mokytojų atlyginimų koeficientai:

Direktoriaus – 27,21

Direktoriaus pavaduotojos – 25,1

Metodininkų – 14,0

Vyr. mokytojų – 13,1 – 14,0

Vyr. socialinė pedagogės – 20,15

Mokytojų – 11,45 – 11,65

Bendrabučio auklėtojos 15,25 – 16,1

Logopedės – 16,7

Psichologės – 20,15

Bibliotekininkės – 13,3