Mokytojai

Mokyklos direktorius Sigitas Kažukauskas

Direktoriaus pavaduotoja Ilona Monstavičienė

Picture 036a

Žadvainių pagrindinės mokyklos mokytojai

Sigitas Kažukauskas – direktorius;
Ilona Monstavičienė – direktoriaus pavaduotoja, priešmokyklinės grupės vyr. auklėtoja;
Stasė Vaičekauskaitė – pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Lina Kerpienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;
Rūta Milienė – technologijų vyr. mokytoja, etikos ir žmogaus saugos mokytoja, 8-os klasės auklėtoja;
Vida Ringienė – socialinė pedagogė, 9 klasės auklėtoja;
Lina Druktenytė – lietuvių kalbos mokytoja, 10-os klasės auklėtoja:
Genovaitė Jonušienė – anglų k. vyr. mokytoja, 5-os klasės auklėtoja;
Loreta Osokina – matematikos, ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininkė;
Ramutė Mėčienė – istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja, geografijos vyr. mokytoja, 6-os ir 7-os klasių auklėtoja;
Asta Grauslienė – informacinių technologijų vyr. mokytoja;
Regina Norgėlienė – lietuvių k. vyr. mokytoja;
Audronė Butkuvienė – muzikos vyr. mokytoja;
Egidijus Pranckevičius – fizikos, gamtos ir žmogaus mokytojas, bendrabučio auklėtojas;
Laimutė Buikienė – chemijos mokytoja, biologijos vyr. mokytoja;
Edita Jurkaitienė – dailės vyr. mokytoja:
Vincas Andriuška – teatro vyr. mokytojas;
Vilma Gusčiuvienė – rusų kalbos vyr. mokytoja;
Augustas Šlimas – kūno kultūros vyr. mokytojas;
Vida Andriuškienė – logopedė;
Dalia Povilionienė – bendrabučio auklėtoja.

 

Mokytojų atlyginimų koeficientai:

Direktorius 27,21

Direktoriaus pavaduotoja 25,1

Metodininkai 14,0

Vyr. mokytojai 13,1 – 14,0

Vyr. socialinė pedagogė 20,15

Mokytojai 11,45 – 11,65

Bendrabučio auklėtojos 15,25 – 16,1

Logopedė 16,7

Psichologė 20,15

Bibliotekininkė 13,3