Mokytojai

Mokyklos direktorius Sigitas Kažukauskas

 

Sigitas Kažukauskas – direktorius;
Vilma Gusčiuvienė – direktoriaus pavaduotoja, rusų kalbos vyr. mokytoja, etikos mokytoja;
Vilija Razmienė – priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupės vyr. auklėtoja;
Rasa Šilienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;
Lina Kerpienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;
Vida Ringienė – vyr. socialinė pedagogė, specialioji pedagogė;
Lina Černeckienė – lietuvių kalbos vyr. mokytoja, 6-os klasės auklėtoja:
Genovaitė Jonušienė – anglų k. vyr. mokytoja, 7-os ir 8-os klasių auklėtoja;
Loreta Osokina – matematikos, ekonomikos ir verslumo mokytoja metodininkė;
Ramutė Mėčienė – istorijos ir pilietiškumo pagrindų vyr. mokytoja, geografijos vyr. mokytoja, 10-os klasės auklėtoja;
Asta Grauslienė – informacinių technologijų vyr. mokytoja, gamtos ir žmogaus mokytoja;
Aistė Augustinavičiūtė – muzikos mokytoja, 5-os klasės auklėtoja;
Egidijus Pranckevičius – fizikos, žmogaus saugos mokytojas, 9-os klasės auklėtojas, bendrabučio auklėtojas;
Laimutė Buikienė – chemijos mokytoja, biologijos vyr. mokytoja;
Edita Jurkaitienė – dailės ir technologijų mokytoja:
Augustas Šlimas – kūno kultūros vyr. mokytojas;
Vida Andriuškienė – vyr. logopedė;
Dalia Povilionienė – mokytojos padėjėja, bendrabučio auklėtoja.

 

Mokytojų atlyginimų koeficientai:

Direktorius 27,21

Direktoriaus pavaduotoja 25,1

Metodininkai 14,0

Vyr. mokytojai 13,1 – 14,0

Vyr. socialinė pedagogė 20,15

Mokytojai 11,45 – 11,65

Bendrabučio auklėtojos 15,25 – 16,1

Logopedė 16,7

Psichologė 20,15

Bibliotekininkė 13,3