Projektai

2021 m.

„Aukime ir kurkime drauge“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – vyr. socialinė pedagogė Vida Ringienė

„Kaip gera ir smagu būryje linksmų draugų“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – pradinių klasių vyr. mokytoja Lina Kerpienė

2020 m.

„Aukime ir kurkime drauge“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – vyr. socialinė pedagogė Vida Ringienė

„Kaip gera ir smagu būryje linksmų draugų“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – pradinių klasių vyr. mokytoja Lina Kerpienė

2019 m.

„Aukime ir kurkime drauge“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – vyr. socialinė pedagogė Vida Ringienė

„Kaip gera ir smagu būryje linksmų draugų“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – pradinių klasių vyr. mokytoja Lina Kerpienė

2018 m.

„Aukime ir kurkime drauge“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – vyr. socialinė pedagogė Vida Ringienė

„Kaip gera ir smagu būryje linksmų draugų“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – pradinių klasių vyr. mokytoja Lina Kerpienė

2017 m.

„Aukime ir kurkime drauge“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – vyr. socialinė pedagogė Vida Ringienė

„Kaip gera ir smagu būryje linksmų draugų“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – pradinių klasių vyr. mokytoja Lina Kerpienė

2016 m.

„Aukime ir kurkime drauge“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – vyr. socialinė pedagogė Vida Ringienė

„Kaip gera ir smagu būryje linksmų draugų“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – pradinių klasių vyr. mokytoja Lina Kerpienė

2015 m.

„Aukime ir kurkime drauge“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – vyr. socialinė pedagogė Vida Ringienė

„Kaip gera ir smagu būryje linksmų draugų“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – pradinių klasių vyr. mokytoja Lina Kerpienė

2014 m.

„Aukime ir kurkime drauge“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – vyr. socialinė pedagogė Vida Ringienė

„Kaip gera ir smagu būryje linksmų draugų“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – pradinių klasių vyr. mokytoja Lina Kerpienė

2013 m.

„Čia – mūsų namai“ (tęstinis, socializacijos projektas)
Koordinatorė – pavaduotoja Ilona Monstavičienė

„Kaip gera ir smagu būryje linksmų draugų“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – pradinių klasių vyr. mokytoja Lina Kerpienė

2012 m.

„Čia – mūsų namai“ (tęstinis, socializacijos projektas)
Koordinatorė – pavaduotoja Ilona Monstavičienė

„Kaip gera ir smagu būryje linksmų draugų„ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – pradinių klasių vyr. mokytoja Lina Kerpienė

2011 m.

„Čia – mūsų namai“ (tęstinis, socializacijos projektas)
Koordinatorė –  pavaduotoja Ilona Monstavičienė

„Kaip gera ir smagu būryje linksmų draugų“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė  – socialinė pedagogė Vida Ringienė

2010 m.

„Čia – mūsų namai“ (tęstinis, socializacijos projektas)
Koordinatorė – pavaduotoja Ilona Monstavičienė

„Kaip gera ir smagu būryje linksmų draugų“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – socialinė pedagogė Vida Ringienė

2009 m.

„Čia – mūsų namai“ (socializacijos projektas, rugsėjo-gruodžio mėn.)
Koordinatorė – pavaduotoja Ilona Monstavičienė

„Matematikos šaly pamatyti tu gali…“ (tęstinis, lapkričio mėn.)
Koordinatorė – mokytoja metodininkė Loreta Osokina

2008 m.

„Ateitis priklauso mums?!“ (konferencija gabiems mokiniams gruodžio mėn.)
Koordinatorė – pavaduotoja Ilona Monstavičienė

„Kaip gera ir smagu būryje linksmų draugų“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė socialinė pedagogė Vida Ringienė

2007 m.

„Kaip gera ir smagu būryje linksmų draugų“ (stovykla, birželio mėn.)
Vadovė – socialinė pedagogė Vida Ringienė

„Ka klestietom žemelė žemaitiū, rek pradietė nu jaunū žemaitokū“ (tęstinis, lapkričio mėn.)
Koordinatorė – pavaduotoja Ilona Monstavičienė

„Nuo grūdo iki duonos“ (naujas, gruodžio mėn.)
Koordinatorė-  pradinių klasių vyr. mokytoja Elena Srėbalienė

„Atverkim senolių kraičio skrynią, kol ji gyva, kol ji – šaltinis“ (tęstinis, gruodžio mėn.)
Koordinator –  pradinių klasių mokytoja Lina Kerpienė

2006 m.

„Ant Jūros kranto“ (tęstinis)
Koordinatorė – mokytoja Vaida Katauskienė

„Parodyk, ką gali“
Koordinatorė – pradinių klasių mokytoja Ilona Monstavičienė

„Matematikos šaly pamatyti tu gali…“ (tęstinis)
Koordinatorė – mokytoja metodininkė Loreta Osokina

„Kaip gera ir smagu būryje linksmų draugų“ (stovykla)
Vadovė – socialinė pedagogė Vida Ringienė

„Būk tu, lietuviška knygele, kaip neregiui lazda“ (tęstinis)
Koordinatorė – mokytoja Vaida Katauskienė

„Atverkim senolių kraičio skrynią, kol ji gyva, kol ji – šaltinis“ (tęstinis)
Koordinatorė – Lina Kerpienė

2005 m.

„Moki kalbą – žinai kelią“
Koordinarorė – mokytoja Genovaitė Jonušienė

„Matematikos šaly pamatyti tu gali…“
Koordinatorė – mokytoja metodininkė Loreta Osokina

„Dainomis ir amatais keisimės mes su draugais“
Koordinatorė – direktorė Rima Černeckienė

„Kompiuterio stebuklai“ (tęstinis)
Koordinatorė – mokytoja metodininkė Loreta Osokina

„Atverkime senolių kraičio skrynią… kol ji gyva, kol ji – šaltinis“  (tęstinis)
Koordinatorė – mokytoja Lina Kerpienė

„Būk tu, lietuviška knygele,- kaip neregiui lazda“ (tęstinis)
Koordinatorė – mokytoja Vaida Katauskienė

„Ir aukštaitis, ir žemaitis dirbdami susišnekės“ (tęstinis)
Koordinatorė – direktorė Rima Černeckienė

„Pagaukim saulės zuikutį“
Koordinatorė – vyr. mokytoja Ilona Monstavičienė

„Visi kartu, visi drauge“
Koordinatorė – Rima Černeckienė

2004 m.

„Ir aukštaitis, ir žemaitis dirbdami susišnekės“
Koordinatorė – direktorė Rima Černeckienė

„Kompiuterio stebuklai“ (tęstinis)
Koordinatorė – vyr. mokytoja Loreta Osokina

„Būk tu, lietuviška knygele,- kaip neregiui lazda“
Koordinatorė – mokytoja Vaida Katauskienė

„Sportuoju aš, sportuok ir tu“
Koordinatorė – vyr. mokytoja Ilona Monstavičienė

„Ir maži , ir dideli širdį atiduoda sportui…“
Koordinatorė direktorė Rima Černeckienė

„Esu aš tas, kurį išugdė žemė…“
Koordinatorė-  mokytoja Vida Ringienė

„Kad galėtum tikėti, kad galėtum mylėti… reikia draugą turėti“ (tęstinis)
Koordinatorė – direktorė Rima Černeckienė

„Atverkime senolių kraičio skrynią… kol ji gyva, kol ji – šaltinis“
Koordinatorė – mokytoja Lina Kerpienė

„Kur keli stos – daugiau padarys“
Koordinatorė vyr. mokytoja Ilona Monstavičienė

„Mokyklos istorija mena“
Koordinatorė – vyr. mokytoja Ramutė Mėčienė

2003 m.

„Gyvūnams irgi reikia meilės bei šilumos“ (rugsėjo-spalio mėn.)
Koordinatorė – Ilona Monstavičienė. Tikslai:

 • Artimiau supažindinti vaikus su keturkojais žmogaus draugais
 • Ugdyti pagarbą gyvybei
 • Mokyti atsakomybės už savo elgesį
 • Pratinti vaikus išklausyti kitą

„Imkit mane ir skaitykit…“ (tęstinis, balandžio-gruodžio mėn.)
Koordinatorė – Loreta Osokina. Tikslai:

 • Į žurnalistų būrelį pritraukti kuo daugiau mokinių
 • Supažindinti su žurnalisto profesija
 • Ugdyti mokinių žurnalistinius sugebėjimus
 • Rinkti medžiagą ir kiekvieną mėnesį išleisti naują laikraščio numerį
 • Tobulinti mokinių darbo su kompiuteriu įgūdžius
 • Sudaryti sąlygas socialiai ir pedagogiškai apleistiems vaikams turiningai praleisti laisvalaikį

„Kur giria žaliuoja, ten mano namai“ (gegužės-spalio mėn.)
Koordinatorė – Ingrida Murauskienė. Tikslai:

 • Padėti mokiniams geriau pažinti mus supančią gamtą, suvokti save kaip gamtos dalį
 • Ugdyti bendravimo kultūrą, nevartotojišką požiūrį į gamtą, aplinkosauginę moralę
 • Įtraukti paauglius į veiklą stebint ir pažįstant gamtoje vykstančius sudėtingus reiškinius

„Mano draugas kompiuteris“ (tęstinis, gegužės-gruodžio mėn.)
Koordinatorė – Loreta Osokina. Tikslai:

 • Sudaryti sąlygas socialiai ir pedagogiškai apleistiems vaikams turiningai praleiti laisvalaikį
 • Tobulinti mokinių darbo su kompiuteriu įgūdžius
 • Sudominti anglų kalba, išmokyti naudotis internetu
 • Dalyvauti piešinių, rašinėlių rašymo konkursuose, surengti mokinių darbų parodėles
 • Išugdyti atsakomybės jausmą už patikėtą darbą

„Kad galėtum tikėti, kad galėtum mylėti, reikia draugą turėti“ (tęstinis, gegužės-gruodžio mėn.)
Koordinatorė – Rima Černeckienė. Tikslai:

 • Suteikti vaikams ir jaunuoliams, gyvenantiems sunkiose socialinėse sąlygose, deramą laisvalaikio užimtumą, pasirūpinti jų sveikata ir pilnavertišku ugdymu
 • Mokyklos ir kaimo bendruomenės pastangomis atskleisti paauglių žalingų įpročių priežastis ir šalinti jas
 • Įtraukti į programos vykdymą mokinius ir iš kitų mokyklų
 • Užkirsti kelią paauglių nusikalstamumui, įtraukiant juos į mokyklos užklasinę veiklą

„Saulė šypsos, saulė šviečia, pailsėt visus ji kviečia“ (birželio mėn.)
Koordinatorė – Ilona Monstavičienė. Tikslai:

 • Skatinti vaikų vasaros poilsį. Sudaryti sąlygas jų saviraiškai
 • Ugdyti savigarbos ir pagarbos artimui jausmą
 • Skatinti norą pažinti savo tėviškę, savo kaimo senolius, jų praeitį
 • Stiprinti pasitikėjimą savimi žaidžiant, kuriant, bendraujant
 • Puoselėti gamtos ir žmogaus vientisumo supratimą;
 • Ugdyti bendrąją vaiko elgesio kultūrą.

„Ka klestietom žemelė žemaitiū, rek pradietė nu jaunū žemaitokū“ (tęstinis, spalio mėn.)
Koordinatorė – Rima Černeckienė. Tikslai:

 • Nuoram, kad vaka ku daugiau dainiuotom, rokoutumas žemaitiška, nasisarmatytom ė kėtor išejė pačiolbietė sava tarmele;
 • Reikėtu išvažioutė ė kėtus kraštus papasakoutė api Žemaitėjės gruožybės, žemaitiū papruotius, dainas, api anum vaišinguma, svetinguma;
 • Žadam organizoutė amatu mokyklelė so pavadėnėmu „Ė žemaitis, ė aukštaitis dėrbdami sosišnekės“. Pasikveisam svetiū iš Aukštaitėjas.

2002 m.

„Kad galėtum tikėti, kad galėtum mylėti… reikia draugą turėti“ (sausio-gruodžio mėn.)
Koordinatorė – Rima Černeckienė. Tikslai:

 • Suteikti vaikams ir jaunuoliams, gyvenantiems sunkiose socialinėse sąlygose, deramą laisvalaikio užimtumą, pasirūpinti jų sveikata ir pilnavertišku ugdymu
 • Mokyklos ir kaimo bendruomenės pastangomis atskleisti paauglių žalingų įpročių priežastis ir šalinti jas
 • Įtraukti į programos vykdymą mokinius ir iš kitų mokyklų
 • Užkirsti kelią paauglių nusikalstamumui, įtraukiant juos į mokyklos užklasinę veiklą

„Imkit mane ir skaitykit“ (gegužės-gruodžio mėn.)
Koordinatorė – Rima Černeckienė. Tikslai:

 • Mokykloje suburti žurnalistų būrelį
 • Rinkti medžiagą ir kiekvieną mėnesį išleisti mokyklinio laikraščio „Ant Jūros kranto…“ numerį
 • Ugdyti mokinių žurnalistinius sugebėjimus, saviraišką, darbo su kompiuteriu įgūdžius
 • Supažindinti su žurnalistų profesija

„Mano draugas kompiuteris“ (gegužės-gruodžio mėn.)
Vadovė – Loreta Osokina. Tikslai:

 • Sudaryti sąlygas socialiai ir pedagogiškai apleistiems vaikams turiningai praleisti laisvalaikį
 • Suteikti mokiniams pradinių darbo su kompiuteriu įgūdžių
 • Sudominti anglų kalba, išmokyti naudotis internetu
 • Išugdyti atsakomybės jausmą už patikėtą darbą
 • Įtraukti į programos vykdymą pradinių klasių ir bendrabutyje gyvenančius mokinius

„Nors mes kartu buvom neilgai, draugystės laužas degs mums amžinai“ (stovykla, birželio mėn.)
Koordinatorė – Ingrida Stonytė. Tikslai:

 • Skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį. Sudaryti sąlygas moksleivių saviraiškai;
 • Suteikti galimybę vaikams atskleisti ir tobulinti gyvenimo ir vadovavimo bei veiklos bendruomenėje įgūdžius;
 • Ugdyti savigarbos ir pagarbos artimui jausmą;
 • Puoselėti gamtos ir žmogaus vientisumo supratimą;
 • Ugdyti bendrąją vaiko elgesio kultūrą gyvenime ir skatinti pažinti savo kūrybos išgales.

„Pabūkim kartu“ (birželio 14-15 d.)
Vadovas – Jonas Meiženis. Tikslai:

 • Organizuoti tradicinę Rietavo savivaldybės pagrindinių mokyklų sporto šventę
 • Į renginį įtraukti kuo daugiau mokyklų darbuotojų ir mokinių
 • Suteikti galimybę mokiniams išreikšti save, parodyti savo sugebėjimus

„Kad klestietom Žemelė Žemaitiū, rek pradiet nu jaunū žemaitokū!“ (rugpjūčio mėn. 12-19 d.)
Vadovė – Rima Černeckienė. Tikslai:

 • Suburti socialiai remtinus vaikus, organizuoti jų laisvalaikio užimtumą
 • Suteikti galimybę pažinti savo gimtąjį kraštą
 • Puoselėti gamtos ir žmogaus vientisumo sampratą

„Aš, tėtis ir mama – mūsų sportinė šeima“ (spalio 18 d.)
Koordinatorė – Ilona Monstavičienė. Tikslai:

 • Suteikti vaikams, turintiems sunkias sąlygas, deramą laisvalaikio užimtumą, pasirūpinti jų sveikata ir pilnavertišku ugdymu
 • Skatinti tėvus kartu su vaikais įdomiai ir turiningai leisti laisvalaikį, ugdyti atsakomybę už vaikų sveikatą
 • Ugdyti dėmesingumą, teisingumą, gražius tėvų, vaikų tarpusavio santykius
 • Skiepyti pagarbą kitų vaikų tėvams ir vyresnio amžiaus žmonėms
 • Propaguoti sveiką gyvenseną

„Čia – mūsų namai““(2002 m. gruodis – 2003 m. liepa)
Koordinatorė – Ilona Monstavičienė. Tikslai:

 • Suburti socialiai remtinus vaikus, organizuoti jų laisvalaikio užimtumą (Užgavėnių šventė, tarpmokyklinės teniso varžybos, Kaziuko mugė, turizmo šventė ir pan.)
 • Suteikti galimybę pažinti savo gimtąjį kraštą
 • Skatinti tėvus kartu su vaikais įdomiai ir turiningai leisti laisvalaikį
 • Įtraukti kaimo bendruomenę į kultūrinį gyvenimą

Iki 2002 m.

„Pabūkim kartu“ (2001 gegužės mėn.)
Vadovas – Jonas Meiženis. Tikslas:

 • Efektyviai panaudoti sporto salę, sporto aikšteles ir įrenginius laisvu nuo pamokų metu.

„Visi kartu, visi drauge ne vieną vakarą, ne vieną dieną…“ (2001 m. sausio-gruodžio mėn.)
Vadovė – Rima Černeckienė. Tikslai:

 • Suburti stiprų kolektyvą (popchorų „Tauškutė“ ir „Padūkėlia“), kuriame vyrautų darna ir tarpusavio supratimas
 • Užtikrinti mokinių užimtumą popamokinėje veikloje (koncertuoti ne tik mokyklos ir kaimo bendruomenei, bet ir dalyvauti Rietavo savivaldybės organizuojamuose renginiuose)
 • Įtraukti kuo daugiau mokinių į renginių organizavimą

„Aš noriu“ (pagal pilietinių iniciatyvų centro projektą „Aš galiu“, 2001 m. vasario-balandžio mėn.)
Vadovė – Rima Černeckienė. Tikslai:

 • Suburti gabius ir kūrybingus vaikus
 • Suteikti galimybę vaikams atskleisti ir tobulinti gyvenimo ir vadovavimo bei veiklos bendruomenėje įgūdžius
 • Ugdyti savigarbos ir pagarbos artimui jausmą
 • Ugdyti bendrąją vaiko elgesio kultūrą gyvenime ir skatinti pažinti savo kūrybos išgales

„Žemės vaikai“ (skautų ir keramikos būrelių stovykla, 2001 m. liepos mėn.)
Organizatoriai – skautų būrelio vadovė I.Stonytė ir keramikos būrelio vadovas E.Jankauskas. Tikslai:

 • Suburti gabius ir kūrybingus vaikus
 • Suteikti galimybę vaikams atskleisti ir tobulinti gyvenimo ir vadovavimo bei veiklos bendruomenėje įgūdžius
 • Ugdyti savigarbos ir pagarbos artimui jausmą
 • Ugdyti bendrąją vaiko elgesio kultūrą gyvenime ir skatinti pažinti savo kūrybos išgales

„Žemaitijos šviesuolių takais“ (1998 m. vasara)
Organizatorius – Antanas Černeckis. Tikslas:

 • Socialiai remtinus vaikus supažindinti su Žemaitijos kraštu.