Standartizuoti testai

Bandomasis elektroninis 2019 m. nacionalinis mokinių pasiekimų
patikrinimas _8kl_mokyklos_ataskaita

Standartizuotų testų 6 klasių mokinių pasiekimų analizė Žadvainių pagrindinėje mokykloje 2019 m. _6kl_mokyklos_profilis

Standartizuotų testų 4 klasių mokinių pasiekimų analizė Žadvainių pagrindinėje mokykloje 2019 m. _4kl_mokyklos_profilis

Standartizuotų testų 2 klasių mokinių pasiekimų analizė Žadvainių pagrindinėje mokykloje 2019 m. _2kl_mokyklos_profilis

RIETAVO SAVIVALDYBĖS ŽADVAINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP) ATASKAITA NMPP2018_ataskaita

Standartizuotų testų 2 klasių mokinių pasiekimų analizė Žadvainių pagrindinėje mokykloje 2018 m. 2kl_mokyklos_profilis

Standartizuotų testų 4 klasių mokinių pasiekimų analizė Žadvainių pagrindinėje mokykloje 2018 m. 4kl_mokyklos_profilis

Standartizuotų testų 6 klasių mokinių pasiekimų analizė Žadvainių pagrindinėje mokykloje 2018 m. 6kl_mokyklos_profilis

Standartizuotų testų 8 klasių mokinių pasiekimų analizė Žadvainių pagrindinėje mokykloje 2018 m. 8kl_mokyklos_profilis

2016 m. balandžio 26 – gegužės 6 dienomis Žadvainių pagrindinėje mokykloje buvo organizuojami ir vykdomi standartizuoti testai, kuriuose dalyvavo 4 klasės, 6 klasės ir 8 klasės mokiniai bei diagnostiniai testai, kuriuos atliko 2 kasės mokiniai.

Diagnostinių ir standartizuotų testų atlikimo tikslas – įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus  ir surinktų duomenų panaudojimas ugdymo kokybei gerinti.

2-okai atliko rašymo, skaitymo ir matematikos diagnostinius testus. 4- okai atliko skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo ir matematikos testus, 6-okai – rašymo, skaitymo ir matematikos, o 8-okams buvo pateikti skaitymo, rašymo, matematikos, socialinių mokslų ir gamtos mokslų standartizuoti testai.

Buvo sudaryta mokytojų vertinimo komisija, kuri pagal pateiktas vertinimo instrukcijas įvertino mokinių atliktus darbus. Po to, kiekvieno mokinio rezultatai buvo suvesti į NEC parengtas elektronines formas.

Mūsų mokyklos mokiniai nepildė mokinio klausimyno.

NEC parengė ir pateikė mokyklos, 2, 4, 6 ir 8 klasių bei kiekvieno vaiko mokymosi pasiekimų statistinę ataskaitą, kurioje vaizdžiai pateikta esminė lyginamoji visų testuojamų dalykų rezultatų informacija.

Kiekvienas mokinys, dalyvavęs testavime bei jų tėvai, buvo supažindinti su asmeniniais, savo klasės ir mokyklos visų testuojamų dalykų rezultatais.

Žiūrint į mokyklos 2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatus, galima daryti išvadas, kad reikia padirbėti prie teksto kūrimo. Matematikos pamokose atkreipti dėmesį į komunikavimo ir bendrosios problemos sprendimo strategijas.

4 klasės standartizuotų testų rezultatai rodo, kad būtina tobulinti rašymo turinio supratimo gebėjimus, matematikos –  problemos sprendimo strategijas, mąstymo gebėjimus. 6 klasėje tobulinti: skaičiai ir skaičiavimas, interpretavimą ir vertinimą, turinio dėstymą ir raštingumą. 8 klasėje tobulinti – skaičiai ir skaičiavimas, reiškiniai, lygtys, sąryšiai ir funkcijos, išvadų darymas, raštingumas ir turinio dėstymas, tyrimų sritis, bendrieji geografiniai dėsningumai ir modeliavimas.

Standartizuotų testų 4 klasių mokinių pasiekimų analizė Žadvainių pagrindinėje mokykloje 2016 m. 4kl_mokyklos_profilis

Standartizuotų testų 6 klasių mokinių pasiekimų analizė Žadvainių pagrindinėje mokykloje 2016 m. 6kl_mokyklos_profilis

Standartizuotų testų 8 klasių mokinių pasiekimų analizė Žadvainių pagrindinėje mokykloje 2016 m. 8kl_mokyklos_profilis

2015 m. balandžio 28 – gegužės 15 dienomis Žadvainių pagrindinėje mokykloje buvo organizuojami ir vykdomi standartizuoti testai, kuriuose dalyvavo 4 klasės ir 8 klasės mokiniai.

4- okai atliko skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo ir matematikos testus, o 8-okams buvo pateikti skaitymo, rašymo, matematikos, socialinių mokslų ir gamtos mokslų testai.

Šių testų tikslas – tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir duomenų panaudojimas ugdymo kokybei gerinti.

Buvo sudaryta mokytojų vertinimo komisija, kuri pagal pateiktas vertinimo instrukcijas įvertino mokinių atliktus darbus. Po to , kiekvieno mokinio rezultatai buvo suvesti į NEC parengtas elektronines formas.

Mūsų mokyklos mokiniai nepildė mokinio klausimyno.

NEC parengė ir pateikė mokyklos, 4 ir 8 klasių bei kiekvieno vaiko mokymosi pasiekimų statistinę ataskaitą, kurioje vaizdžiai pateikta esminė lyginamoji visų testuojamų dalykų rezultatų informacija.

Kiekvienas mokinys, dalyvavęs testavime, buvo supažindintas su asmeniniais, savo klasės ir mokyklos visų testuojamų dalykų rezultatais.

Tiek 4-oje, tiek 8-oje klasėse būtina tobulinti rašymo įgūdžius.

Standartizuotų testų 4 klasių mokinių pasiekimų analizė Žadvainių pagrindinėje mokykloje 2015 m._4kl_mokyklos_profilis

Standartizuotų testų 8 klasių mokinių pasiekimų analizė Žadvainių pagrindinėje mokykloje 2015 m. _8kl_mokyklos_profilis